HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

SẢN PHẨM, HÀNG HÓA TỈNH LONG AN

Nhà xưởng công ty MIENNAMPETRO

Địa chỉ: Lô F6, Đường số 4, Khu công nghiệp Thịnh Phát, Xã Lương Bình, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An.

Bản đồ
Địa chỉ
Lô F6, Đường số 4, Khu công nghiệp Thịnh Phát, Xã Lương Bình, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An.
Diện tích tổng thể
10,000 m²
Sản lượng
70000 tấn/năm
Giấy chứng nhận
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!