HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

SẢN PHẨM, HÀNG HÓA TỈNH LONG AN

Long An phấn đấu 60.000 tấn rau bảo đảm truy xuất nguồn gốc

16:22, 22/05/2024

Long An đang định hướng phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung, bảo đảm truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ nhằm đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng rau trong nước và một phần xuất khẩu.

Long An phấn đấu 60.000 tấn rau bảo đảm truy xuất nguồn gốc

Theo đó, tỉnh xác định rõ mục tiêu đến năm 2030, diện tích rau an toàn, tập trung, đảm bảo truy xuất nguồn gốc chiếm khoảng 30% tổng diện tích gieo trồng rau cả tỉnh, tương đương 60.000 - 80.000 tấn; đồng thời phấn đấu trên 95% số mẫu rau được kiểm tra giám sát đạt tiêu chuẩn an toàn.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ triển khai một cách đồng bộ và có hiệu quả việc áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông sản; trong đó, ưu tiên cho các sản phẩm rau chủ lực của tỉnh, sản phẩm xuất khẩu hoặc có tiềm năng để xuất khẩu.

Long An đang định hướng phát triển các vùng sản xuất rau an toàn

Đồng thời, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nâng cấp, xây dựng kho mát, kho lạnh có công suất lớn, có công nghệ bảo quản hiện đại, đẩy mạnh phát triển công nghệ chế biến, đa dạng hóa sản phẩm từ nguyên liệu rau; nghiên cứu sử dụng phế phụ phẩm sau chế biến./.

Duy Huệ - Vĩnh Hưng