HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

SẢN PHẨM, HÀNG HÓA TỈNH LONG AN

PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ QUY TRÌNH TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM HÀNG HÓA

11:46, 24/05/2024

Ngày 03/5, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An - Võ Bửu Viết Cường chủ trì buổi tập huấn văn bản pháp luật quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.


Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An - Võ Bửu Viết Cường chủ trì buổi tập huấn 

Tham gia buổi tập huấn có đại diện Chi cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa miền Nam, Trung tâm Mã số Mã vạch quốc gia; đại biểu đến từ các sở, ngành tỉnh, phòng Kinh tế, phòng Kinh tế và Hạ tầng các địa phương; đại diện các doanh nghiệp sản xuất, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An - Võ Bửu Viết Cường chia sẻ, hoạt động quản lý về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất cũng như lưu thông trên thị trường trên địa bàn tỉnh đã đi vào nề nếp. Phần lớn doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ và thực hiện tốt các các quy định pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Tuy nhiên, thông qua công tác thanh, kiểm tra theo lĩnh vực chuyên ngành được phân công, các đơn vị, địa phương cũng phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và truy xuất nguồn gốc. 

 


Đại biểu tham gia tập huấn

Tại Việt Nam nói chung và tỉnh Long An nói riêng, truy xuất nguồn gốc được quan tâm trong những năm gần đây, nhất là đối với các mặt hàng nông sản, thực phẩm và đang mở rộng ở nhiều ngành hàng, lĩnh vực khác. Cùng với đó, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đối với lĩnh vực mới này cũng đang dần từng bước hình thành, hoàn thiện.

Theo đó, các Thông tư có nhiều nội dung mới về hoạt động truy xuất nguồn gốc, trên tinh thần phân công, phân cấp mạnh cho các ngành, lĩnh vực; tăng cường ứng dụng công nghệ mới, đẩy mạnh tiêu chuẩn hóa trong quản lý hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phù hợp với thông lệ quốc tế.

Tại hội nghị, đại biểu được phổ biến Thông tư 24/2023/TT/BKHCN, ngày 19/12/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN, ngày 18/01/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường; Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN, ngày 28/3/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; Quy định về xử phạt xử phạt vi phạm hành chính về chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo Nghị định số 126/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021, Nghị định số 119/2017/NĐ-CP, ngày 01/01/2021./.

Mai Hương - Báo Long An Online