HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

SẢN PHẨM, HÀNG HÓA TỈNH LONG AN

Vùng sản xuất Vaco Farm

Địa chỉ: Lô A13,14,15 Khu dân cư nhà vườn Thạnh Đức, ấp 5, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Bản đồ vùng sản xuất
Địa chỉ
Lô A13,14,15 Khu dân cư nhà vườn Thạnh Đức, ấp 5, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
Điện thoại
0903663982
Diện tích
800m2
Sản lượng dự kiến
25tấn
Thời gian nuôi trồng
60
Chứng nhận đất đai
Chứng nhận chất lượng
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Thuộc doanh nghiệp
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!

Quản lý

Lê Xuân Diệu
Điện thoại 0977484866
Địa chỉ 200 Tỉnh lộ 816, Ấp 5, Xã Thạnh Đức, Huyện Bến Lức, Long An