HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

SẢN PHẨM, HÀNG HÓA TỈNH LONG AN

Vùng trồng Hợp tác xã Nông Nghiệp Mỹ Thạnh

Địa chỉ: Ấp 5, xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Bản đồ vùng sản xuất
Địa chỉ
Ấp 5, xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
Điện thoại
0901230772
Diện tích
40.5ha
Sản lượng dự kiến
1800tấn
Thời gian nuôi trồng
quanh năm
Chứng nhận chất lượng
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Thuộc doanh nghiệp
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!

Quản lý

Nguyễn Quốc Cường
Điện thoại 0901230772
Địa chỉ Ấp 5 – xã Mỹ Thạnh – Thủ Thừa – Long An